Marta Continente, Responsable de Proyectos Smart Cities del AMB de Barcelona